Снабдяване

 • Procurement
 • Отделът за снабдяване на Danfoss е глобална организация, разделена на централизиран екип за управление на категории и отделни работни групи за покупка. Повече от 400 колеги в целия свят се съсредоточават върху всички области на снабдяване в подкрепа на нашите стратегии и ключови показатели на представянето.

   

 • Нашият подход

   

  Целта ни е да повишим производителността на доставчиците и да намалим до минимум сложността и годишните разходи. Координацията ни в глобален мащаб носи ползи както за Danfoss, така и за нашите доставчици по следните начини:

  • Сегментите на Danfoss увеличават конкуренцията в глобален мащаб чрез ефективност на доставките и намаляване на разходите.
  • Доставчиците развиват активни взаимоотношения с Danfoss за увеличаване на обемите и разширяване на бизнес възможностите.
  • И двете страни развиват дългосрочни взаимоотношения за иновативно технологично и търговско сътрудничество.

   

   

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора