Доставна верига

 • Supply Chain
 • Стремеж към оптимизация

  Изпитайте удовлетворението, което идва от произвеждането и доставянето на решения за инфраструктура, храна, енергия и климат за хората от целия свят. Като част от екипа по доставна верига, вие ще обезпечавате и подобрявате нашите дейности за снабдяване, производство и обща доставна верига за която и да е от многото бизнес области.

  Като експерт в производството, вниманието ви ще се съсредоточава върху стегнатото производство. Като експерт в снабдяването, вниманието ви ще се съсредоточава върху осигуряването на доставките от нашите снабдители в точното време, точното количество и точната цена. Като експерт в логистиката, вниманието ви ще се съсредоточава върху координирането на потока от стоки в доставната верига от началото до края. Като във всичко това се съобразявате със стандартите за управление на качеството на TS. 

  Оставете следа днес
  • Вашите усилия ще спечелят лоялността на клиентите и ще обезпечат успеха на нашия бизнес чрез оптимизиране на процесите в доставната верига и осигуряване на висококачествени доставки за нашите клиенти.
  • Със стремежа си да овладеете всеки детайл от сложните процеси, прекосяващи граници и фирми, вие ще помогнете за предоставянето на най-високите стандарти. Способността ви да интегрирате различните детайли, за да създадете безпроблемно работеща доставна верига, демонстрира ангажирането ви с проектирането на бъдещето.
  • Отличните ви функционални и лидерски умения изграждат основата за проектиране на нови решения около предизвикателствата пред доставната верига. Това ви дава възможност да водите чрез пример и в крайна сметка да помогнете на хората, фирмите и общностите по света да живеят един по-добър живот. 
   

   

 • Жан-Себастиен, инженер в доставната верига

  Жан-Себастиен подпомага екипа чрез превръщането на иновативни идеи в крайни продукти за нашите клиенти. Той създава средата, в която тези нови, енергийноефективни продукти могат да бъдат реализирани.

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора