Индивидуално развитие

 • Individual Development
 • Ние ви осигуряваме условия за развитие

  В Danfoss се отнасяме много сериозно към вашето лично и професионално развитие. Непрекъснато полагаме усилия за изграждане и развитие на вашата квалификация чрез обучение по време на работа, курсове, семинари, обратна връзка, тренинги и други дейности.

  Курсове за обучение са налични за всички служители във всичките ни местоположения и за всеки път за кариера. За да сме сигурни, че сте се упътили в правилната посока, разработваме индивидуален план за развитие заедно с вас и водим редовни диалози за представянето ви. Тези диалози ни дават възможност също така да обсъдим подробно възможностите ви за по-нататъшно образование и дългосрочните цели пред кариерата ви. 

  Danfoss провежда годишно и „Състезание Човек на луната“. Това е глобално състезание за всички служители на Danfoss, предоставящо страхотна възможност за подобряване на бизнес уменията и подпомагане на Danfoss да отиде отвъд обикновеното. То започва онлайн, където всеки може да подаде заявка за екип, да коментира и да се присъедини към екип, формиран около идея. След това ще бъдат избрани 12 екипа, които ще се съревновават помежду си, за да спечелят. Нашите отдели разглеждат всички 12 идеи и продължават да подкрепят тези, които харесват най-много.

   

   

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора