Ползи

 • Удовлетворението ви е от значение

  Хората тласкат производителността напред
  Поведението и културата на Danfoss са неразделна част от начина, по който възнаграждаваме и компенсираме нашите служители. За да спазим обещанието си към клиентите – да проектираме бъдещето – ние даваме възможност на служителите ни да оставят следа, да надвишат очакванията и да постигнат устойчиви резултати. В замяна поемаме ангажимент да възнаградим справедливо нашите служители за техния принос и да направим всичко възможно да ги мотивираме, ангажираме и развием.

  Ние ценим и уважаваме разнообразието – а хората ни в различните страни имат различни потребности и изисквания. Danfoss предлага редица финансови и нефинансови възнаграждения и придобивки, за да ви подкрепи през цялата ви кариера, да ви помогне да внесете промяна в света и да останете силно ангажирани. Нефинансовите възнаграждения включват обучение и развитие, възможности за смяна на длъжността и напредък в кариерата. Финансовите възнаграждения включват съобразени с местните условия бонуси и пакети за компенсация.

  Danfoss вярва, че начинът, по който правите нещата, е толкова важен, колкото и постигнатите от вас резултати. Освен това вярваме в обвързването с целите на компанията, в заплащането за представяне, както и в личното ви развитие през цялата кариера. Редовно търсим обратна връзка от вас чрез нашите анкети за ангажираност на служителите, честите срещи на екипите и интензивния диалог между ръководител и служител.

  Страхотно място за работа!
  Ценим силното представяне на всички нива на нашата организация. Вярваме, че забавлението в рамките на екипа, идването на работа с удоволствие и формирането на силни връзки с колегите стимулират високите постижения.

  Разбираме, че работата е само една част от вашия живот, поради което нашето предложение към служителите ни се стреми да създаде удовлетворителен баланс между служебния и личния живот.
   

   

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора