Култура и ценности

 • Нашата представа за успех

  В центъра на Danfoss като работно място целта ни е да дадем възможност на всичките си колеги да оставят следа. Това включва също така и начина, по който взаимодействаме с другите и клиентите, решенията, които вземаме, и поведението, което демонстрираме.

  Един екип – ангажиран, отворен и ентусиазиран
  Културата и поведението на Danfoss намират израз в нашите действия:

  • Градим бизнеса си въз основа на доверие и почтеност
  • Непрекъснато измисляме нови начини да надвишим очакванията
  • Ние сме глобални и приветстваме разнообразието
  • Ценим устойчивите резултати


  Устойчивостта е част от всичко, което правим
  Устойчивостта в Danfoss е повече от просто дума. Всички наши дейности се фокусират върху надеждността, качеството и иновацията в дългосрочен план: от щадящото околната среда производство в нашите заводи до крайния енергийноефективен продукт за нашите клиенти.

  Като част от екипа на Danfoss, вие ще участвате в проектирането и производството на решения за предизвикателствата пред инфраструктурата, хранителната промишленост, енергията и климата на бъдещето. Продуктите ще бъдат проектирани така, че да се използват устойчиво в бъдещето. Те ще са надеждни, висококачествени и иновативни, което ще им осигури дълъг експлоатационен живот.

  Същевременно компанията има дългогодишна традиция на сериозно отношение към корпоративната социална отговорност. Стратегията ни е да обвържем здраво целите и приоритетите за устойчиво развитие на Групата с нашите бизнес процеси, като непрекъснато оптимизираме създаването на стойност за нашите клиенти, служители и локалните общности, на които служим.
   

   

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора