Обща информация

 • Адрес
  Danfoss A/S
  DK-6430 Nordborg
  Denmark

  За контакти
  Интернет адрес: www.danfoss.com
  Имейл адрес: danfoss@danfoss.com
  Телефон: +45 7488 2222
  Факс: +45 7449 0949

  Ръководство
  Kim Fausing, President & CEO
  Jesper V. Christensen, CFO

  Регистрационен №
  CVR 20 16 57 15

  Обслужваща банка
  Банка: Danske Bank A/S
  SWIFT: DABADKKK
  IBAN: DK3630004730160011

   

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора